TOEIC 450+

Dành cho sinh viên các trường CĐ, ĐH trên toàn quốc. Chứng chỉ quốc tế do hội đồng IIG Việt Nam tổ chức.