TOEFL ITP 360+

Chứng chỉ quốc tế Toefl ITP tương đương chứng chỉ tiếng Anh A2 dành cho sinh viên xét đầu ra để lấy bằng.