Tiếng Anh B1 VSTEP

Chương trình đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc của bộ Giáo Dục. Kết hợp với 18 trường ĐH được công nhận.