LUYỆN THI TIN HỌC CẤP TỐC CAM KẾT ĐẦU RA

Theo chuẩn thông tư 03/2014 của Bộ Giáo Dục cấp phép cho hơn 185 đơn vị. Được tổ chức và thi chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản và nâng cao. Dành cho đối tượng xét tuyển thi công chức viên chức. Hoặc xét tốt nghiệp ra trường đi làm.