Lưu trữ: Sliders

by Ngoại Ngữ Tin Học Nam Long / on 12 Tháng Tư, 2022

LUYỆN THI TIẾNG ANH CẤP TỐC B1 B2 VSTEP

Dành cho đối tượng cần bổ sung gấp chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 để bổ sung hồ sơ. Thi xét tốt nghiệp, thi viên chức công chức, nộp đầu vào thạc sĩ, đầu ra tiến sĩ.
by Ngoại Ngữ Tin Học Nam Long / on 12 Tháng Tư, 2022

LUYỆN THI TIN HỌC CẤP TỐC CAM KẾT ĐẦU RA

Theo chuẩn thông tư 03/2014 của Bộ Giáo Dục cấp phép cho hơn 185 đơn vị. Được tổ chức và thi chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản và nâng cao. Dành cho đối tượng xét tuyển thi công chức viên chức. Hoặc
by Ngoại Ngữ Tin Học Nam Long / on 12 Tháng Tư, 2022

CHUYÊN ĐÀO TẠO LUYỆN THI CHỨNG CHỈ

Dành cho học viên cần luyện thi cấp tốc các chứng chỉ ngoại ngữ tin học. Cam kết đầu ra ngay lần thi đầu tiên