Trần Ngọc Nữ

Kiến thức lâu không sử dụng liệu có thi được không? Mình cần gấp bổ sung trong 4 tuần để thi viên chức