Lê Thị Hồng Phượng

Đăng ký thi không đạt thì có được học lại không? Hay phải đóng học phí mới. Có lớp cam kết đầu ra không ạ?