Nguyễn Khoa Nghĩa

Trước kia mình học tiếng Anh cũng khá ổn. Ôn lớp B1 cấp tốc thì có đủ kiến thức để đạt trình độ B2 không? Sẵn tiện thì làm luôn sau đại học