Ngô Quốc Triều

Tiếng Anh em bỏ lâu không dùng đến không biết luyện thi B1 có đậu được không? Do em cần bằng xét tốt nghiệp vào tháng 6 nhờ trung tâm tư vấn giúp. Do em đi công trình hoài không có nhiều thời gian học.