Lưu trữ: Testimonials

by Ngoại Ngữ Tin Học Nam Long / on 12 Tháng Tư, 2022

Trần Ngọc Nữ

Kiến thức lâu không sử dụng liệu có thi được không? Mình cần gấp bổ sung trong 4 tuần để thi viên chức
by Ngoại Ngữ Tin Học Nam Long / on 12 Tháng Tư, 2022

Lê Thị Hồng Phượng

Đăng ký thi không đạt thì có được học lại không? Hay phải đóng học phí mới. Có lớp cam kết đầu ra không ạ?
by Ngoại Ngữ Tin Học Nam Long / on 12 Tháng Tư, 2022

Nguyễn Khoa Nghĩa

Trước kia mình học tiếng Anh cũng khá ổn. Ôn lớp B1 cấp tốc thì có đủ kiến thức để đạt trình độ B2 không? Sẵn tiện thì làm luôn sau đại học
by Ngoại Ngữ Tin Học Nam Long / on 12 Tháng Tư, 2022

Ngô Quốc Triều

Tiếng Anh em bỏ lâu không dùng đến không biết luyện thi B1 có đậu được không? Do em cần bằng xét tốt nghiệp vào tháng 6 nhờ trung tâm tư vấn giúp. Do em đi công trình hoài không có nhiều thời gian