Lưu trữ: Services

by Ngoại Ngữ Tin Học Nam Long / on 12 Tháng Tư, 2022

TIẾNG ANH A2

Chuẩn điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển công chức, viên chức
by Ngoại Ngữ Tin Học Nam Long / on 12 Tháng Tư, 2022

TIẾNG ANH B1 B2

Tiêu chuẩn đầu ra tốt nghiệp, xét tuyển đầu vào thạc sĩ Chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 không chỉ là điều kiện để hoàn thành hồ sơ dự thi công chức, chuyển ngạch, nâng lương,… Mà chúng còn đóng vai trò quan trọng
by Ngoại Ngữ Tin Học Nam Long / on 12 Tháng Tư, 2022

IELTS Cấp Tốc 4.0-5.0

Điều kiện đầu ra đại học cao đẳng, hoặc định cư tại nước ngoài
by Ngoại Ngữ Tin Học Nam Long / on 12 Tháng Tư, 2022

IELTS Cam Kết Đầu Ra 5.5-6.5

Khóa học phù hợp cho sinh viên chuyên ngữ, đầu ra thạc sĩ, tiến sĩ