Luyện Thi Tiếng Anh B1 Cam Kết Đầu Ra

Bạn đang cần bổ sung chứng chỉ tiếng Anh B1 B2 của Bộ Giáo Dục. Để kịp hoàn tất hồ sơ thi công chức viên chức, xét tốt nghiệp, bảo vệ luận án.

Tuy nhiên tiếng Anh hạn hẹp không biết bắt đầu từ đâu. Học bao lâu thì mới lấy được chứng chỉ. Cùng tham khảo ngay chương trình luyện thi B1 cam kết đầu ra tại Ngoại Ngữ Nam Long Cần Thơ.

Thông Tin Về Kì Thi Tiếng Anh B1

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.