Hướng Dẫn Viết Bài Luận Tiếng Anh B1 Chi Tiết

0
Share

Bạn có 60 phút để hoàn thành bài luận tiếng anh B1. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho bạn là nên làm bài trong thời gian 40 phút. Bạn cũng có thể dành nhiều thời gian hơn cho bài luận. Nhưng để tránh mắc những lỗi không đáng có, bạn nên dành thời gian đọc lại và sửa chúng trước khi nộp bài. 

Hướng Dẫn Viết Bài Luận Tiếng Anh B1 Chi Tiết
Hướng Dẫn Viết Bài Luận Tiếng Anh B1 Chi Tiết

Cách triển khai dàn ý bài luận tiếng anh B1

 • Chuẩn bị dàn ý: Mục đích chính của việc lập dàn ý là viết ra phác thảo suy nghĩ của bạn về chủ đề đó. Không bắt buộc phải tuân theo một trình tự nhất định. Đây là bước quan trọng giúp bài viết trở nên mạch lạc.
 • Viết câu chủ đề của bài luận: Câu chủ đề viết rõ ý chính muốn truyền đạt.
 • Viết phần mở đầu: Bài luận tiếng Anh phải có đầy đủ mở đầu và kết luận. Phần giới thiệu được thiết kế để thu hút sự chú ý của người đọc và cho họ thấy điểm chính của bài viết.
 • Viết thân bài: Khi đã lập dàn ý cho bài. Việc tiếp theo là triển khai ý chính. Những câu trong phần này cần thể hiện tầm quan trọng của chủ đề đang nói đối với cuộc sống của con người. 
 • Kết luận: Tóm tắt những điểm chính của bài hoặc nêu cái nhìn tổng quan về chủ đề. 

Đề mẫu cho bài luận Tiếng Anh B1 VSTEP dạng Opinion Essays.

Đề bài: (You should spend about 40 minutes on this task)

Read the following extract from a book about education.

Being able to speak a foreign language is an advantage these days. Some people think that children should start learning a foreign language at primary school while others think children should begin at secondary school. 

Nêu quan điểm về thời điểm nào trẻ em nên bắt đầu học ngoại ngữ.

Write an essay to an educated reader to discuss the importance of public spaces to city life. Include reasons and any relevant examples to support your answer. You should write at least 250 words. Your response will be evaluated in terms of Task Fulfillment, Organization, Vocabulary and Grammar. 

Dàn ý cho đề bài 

Mở bài: 

 • Giới thiệu chủ đề và tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ và nêu quan điểm trẻ em bắt đầu học ngoại ngữ từ cấp 1

Thân bài:

 • Thân bài 1: đoạn thân bài thứ nhất nêu lợi ích của việc học ngoại ngữ từ cấp 1 đối với trẻ em. 
 • Thân bài 2: đoạn thân bài thứ hai nêu quan điểm đối lập và phản biện. 

Kết bài

 • Khẳng định học ngoại ngữ từ cấp 1 mang lại nhiều lợi ích hơn nên trẻ em nên được khuyến khích học ngoại ngữ từ sớm.
B1B2
Reason for starting learning a foreign language at primary school.
(Nêu nguyên nhân tại sao bắt đầu học ngoại ngữ từ cấp 1)
Young children learn vocabulary and pronunciation of the language better. ( Trẻ em có thể học từ vựng và phát âm tốt hơn)

Copy and learn new things faster (bắt chước và học mọi thứ nhanh hơn)

Feel less shy to speak the language (cảm thấy ít ngại ngùng hơn khi nói)
Young children memorize newly learned words and pick up pronunciation of the language better (Trẻ con có thể ghi nhớ những từ mới và phát âm ngôn ngữ tốt hơn)

Imitate things or acquire new things faster (bắt chước và tiếp thu mọi thứ nhanh hơn)
Disadvantages of starting learning a foreign language at primary school (Những bất lợi của việc học ngoại ngữ từ cấp 1)Disadvantages: (bất lợi)

Children have many subject to learn (Trẻ nhỏ phải học rất nhiều môn)

Children get confused with their negative language (Trẻ rất dễ bị nhầm lẫn với ngôn ngữ mẹ đẻ)
Disadvantages:Children have a busy timetable with other subject (Trẻ nhỏ có một thời khóa biểu bận rộn với các môn học khác)

The foreign language might interfere with the native language (Ngoại ngữ có thể cản trở việc học tiếng mẹ đẻ)
Refutation (phản biện)Learning a foreign language is an easy task (Học ngoại ngữ là một việc khá dễ dàng)

Studies show that children have little difficult learning a foreign language (Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ nhỏ ít gặp khó khăn khi học ngoại ngữ)
Learning a foreign language is fun with fascinating games and activities (Học ngoại ngữ rất thú vị cùng nhiều trò chơi và hoạt động hấp dẫn)

Statistics demonstrate that children have very few  problems learning a foreign language (Nhiều số liệu thống kê chứng minh rằng trẻ ít gặp vấn để khi học ngoại ngữ)
Chứng chỉ PET
Chứng chỉ PET

Một số từ/ cụm từ vựng cần chú ý trong bài luận tiếng anh B1:

 • Learn a foreign language – study – acquire – pick up a new language: Học (học một ngôn ngữ mới)
 • Mother language – the native speaker: Tiếng mẹ đẻ
 • At primary school – at an early stage – at a young age: trẻ nhỏ (tiểu học)

Bài viết mẫu B:

These days, learning a foreign language has become more and more important to everyone because of international business and study. Some people think that it is essential for children to begin learning a foreign language at primary school while others believe it is better for students to start learning it at secondary school. I agree with the first idea for some reasons. (Ngày nay, việc học ngoại ngữ ngày càng trở nên quan trọng đối với mọi người trong kinh doanh cũng như trong học tập ở quốc tế. Một số người cho rằng trẻ nhỏ cần bắt đầu học ngoại ngữ từ tiểu học trong khi những người khác cho rằng học sinh thì nên bắt đầu học ngoại ngữ từ cấp hai sẽ tốt hơn. Tôi đồng ý với ý kiến đầu tiên với một số lý do.)

On the one hand, there are several advantages of kids starting learning a foreign language at primary school. Kids can learn vocabulary and pronunciation of the language better than olders ones. They can copy things or learn new things faster. Besides, they also feel less shy when they study a new language. (Một mặt trẻ bắt đầu học ngoại ngữ từ tiểu học sẽ có nhiều lợi ích. Trẻ nhỏ có thể tiếp thu từ vựng và phát âm tốt những đứa trẻ lớn tuổi hơn. Chúng có thể sao chép hoặc học mọi thứ mới rất nhanh. Bên cạnh đó, chúng sẽ ít ngại ngùng khi học một ngôn ngữ mới). 

However, studying a new language at an early age has a lot of disadvantages. Firstly, children have many subjects to learn. Therefore, learning a foreign language can be too hard for them. Moever, many people are afraid that children might get confused with their native language. (Tuy nhiên, học một ngôn ngữ mới khi còn nhỏ cũng sẽ có nhiều bất lợi. Đầu tiên, là trẻ có rất nhiều môn để học. Vì vậy mà việc học thêm một ngôn ngữ mới có thể rất khó đối với chúng. Hơn thế nữa, nhiều người e ngại rằng việc học một ngôn ngữ mới sẽ dễ bị nhầm lẫn với tiếng mẹ đẻ). 

However, learning a foreign language is an easy task. It contains many interesting games and funny activities. Besides, studies show that children have little difficulty learning a foreign language. (Tuy nhiên, học ngoại ngữ là một việc khá dễ dàng. Học ngoại ngữ có nhiều trò chơi thú vị cũng như nhiều hoạt động vui nhộn. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ nhỏ ít gặp khó khăn khi học ngoại ngữ).

To sum up, when children start learning a foreign language at primary school, there are benefits more than drawbacks. Therefore, children should be encouraged to start learning at the early stage of their life. (Cuối cùng, khi trẻ tiểu học bắt đầu học ngôn ngữ thì chúng mang lại nhiều lợi ích hơn là bất lợi. Vì vậy, cần khuyến khích trẻ học ngoại ngữ ngay từ giai đoạn đầu).   

Sau khi hoàn thành bài, bạn phải kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp để đảm bảo rằng bài làm của bạn không bị phạt vì những lỗi không đáng có nhé! Chúc các bạn hoàn thành bài thật tốt!

Cập nhật thêm nhiều bài tập tại FanpageWebsite chính thức của Nam Long tại đây!