Lớp Hỗ Trợ Kèm

Cam kết đầu ra đến khi đạt chứng chỉ. Tỉ lệ đạt B1 lần đầu trên 95%. Hoàn phí 100% học phí nếu thi không đạt. Học phí trọn gói: 16 Triệu 000 (bao lệ phí thi)

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.