Lớp Phổ Thông

Luyện thi từ 6-8 tuần là có thể đi thi. Miễn phí ôn lại khoá mới. Ôn bám sát cấu trúc đề thi. Học Online kết hợp Offline.

Học Phí: 4 Triệu 200 Nghìn (không bao gồm lệ phí thi)

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.