Giải Bài Tập Đọc Hiểu Tiếng Anh Trình Độ B1 Chi Tiết

0
Share

Bài tập đọc hiểu tiếng anh trình độ B1 bao gồm những gì? Cách giải đề ra sao? Bài viết này dành riêng cho những bạn đang chuẩn bị cho kì thi B1 sắp tới. Nam Long sẽ hướng dẫn cho bạn giải chi tiết bài tập liên quan đến phần đọc hiểu. Giúp bạn nắm chắc được kiến thức và hoàn thành tốt bài thi của mình nhé!

Giải Bài Tập Đọc Hiểu Tiếng Anh Trình Độ B1 Chi Tiết
Đề thi tiếng anh B1 có mấy loại? Cấu trúc ra sao

Hướng dẫn cách làm bài chi tiết

Mỗi phần của bài tập đọc hiểu tiếng anh trình độ B1 sẽ có những dạng bài khác nhau. Dưới đây là hướng dẫn của từng phần: 

Đọc hiểu phần 1 trắc nghiệm từ vựng ngữ pháp

Ví dụ: 

Câu 1: This factory produced ______ motorbikes in 2008 as in the year 2006.

 • A. twice as many
 • B. as twice as many
 • C. as twice many
 • D. as many as twice

Câu 2: In many big cities, people have to ______ up with noise, overcrowding and bad air.

 • A. keep
 • B. catch
 • C. face
 • D. put

Câu 3: Had she worked harder last summer, she ______.

 • A. wouldn’t have been sacked
 • B. wouldn’t have sacked
 • C. wouldn’t sack
 • D. wouldn’t be sacked

Câu 4: Listening is the most difficult language ______ for me to master.

 • A. one
 • B. way
 • C. skill
 • D. job

Câu 5: In the modern world, women’s ______ roles have been changing.

 • A. natured
 • B. naturally
 • C. nature
 • D. natural

Ở phần này mỗi câu hỏi có 4 đáp án. Thí sinh cần suy nghĩ và chọn đáp án đúng nhất. 

 • Đối với phần ngữ pháp, nếu muốn đạt kết quả cao bạn cần nắm chắc được kiến thức cơ bản. Hơn nữa là luyện theo từng chủ đề, từng mẫu câu… 
 • Đọc thật kỹ đề để tránh sai sót
 • Chỉ ra có bao nhiêu mệnh đề; hiểu rõ các mệnh đề này đã đủ chủ từ, động từ hay chưa? 
 • Tìm những thành phần nối các mệnh đề. 
 • Đối chiếu 4 đáp án để chọn câu trả lời đúng. 
 • Nếu bạn đã làm đầy đủ các bước trên nhưng vẫn không tìm ra được đáp án thì hãy dùng phương pháp loại trừ. Hãy loại trừ các yếu tố gây rối và đoán đáp án. Có thể một vài đáp án giống nhau, vì vậy các bạn hãy cân nhắc giữa những đáp án này nhé. 
 • Cần đọc lại câu hỏi và phần đáp án 

Giải đề thi đọc biển báo trong bài thi tiếng Anh B1

Trong phần thi bài tập đọc hiểu tiếng Anh trình độ B1 này là phần thi đọc hiểu biển báo, tin nhắn… 

 • Thí sinh cần dựa trên các mẫu câu mà bài đọc cung cấp. Bạn sẽ nhận dạng và khoanh vùng thông tin, tìm các mẫu câu. 
 • Đọc kỹ các biển quảng cáo, cố gắng hiểu nội dung biển báo sau đó chọn 1 đáp án đúng nhất. 
 • Nếu không chọn được đáp án, hoặc phân vân hãy dùng đến chiến lược đoán. 
 • Đối với phần bài đọc hiểu 5 đoạn mô tả ngắn, sau đó lựa chọn tranh phù hợp với đoạn mô tả đó. Nếu không chọn được đáp án, bạn cũng có thể dùng chiến lược đoán.
Giải bài tập đọc hiểu tiếng anh B1
Giải bài tập đọc hiểu tiếng anh B1

Cách làm bài thi phần chọn đúng/ sai

Ở phần này bài tập đọc hiểu chọn Đúng/ Sai hoặc lựa chọn đáp án đúng trong 4 đáp án A,B,C,D. Nội dung bài đọc có thể được lấy từ báo, tạp chí, những câu chuyện thường gặp trong cuộc sống hằng ngày… 

Dưới đây là một vài gợi ý chi tiết giúp bạn làm bài đọc hiểu tiếng anh trình độ B1 đạt kết quả cao. 

 • Đọc lướt tìm ý chính và cấu trúc của bài đọc. 
 • Sử dụng kỹ năng skimming – đọc nhanh tiêu đề, đoạn giới thiệu, các câu đầu của các đoạn văn để nắm được ý chính của bài đọc. Bước này rất quan trọng, chúng giúp bạn có cái nhìn tổng quát nhất, tiết kiệm được thời gian đọc và trả lời câu hỏi. 
 • Sau khi đã nắm được ý chính của bài đọc hiểu, bắt đầu đọc câu hỏi.
 • Thường thì bạn sẽ gặp 2 dạng câu hỏi trong bài thi đọc hiểu: Trắc nghiệm (Multiple Choice Question): mỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án và bạn phải chọn ra một đáp án duy nhất; Trắc nghiệm Đúng Sai (True – False): Dạng Đề bài này sẽ đưa ra những thông tin mà bạn phải xác định chúng đúng hay sai dựa trên bài đọc.

Để lựa chọn câu hỏi Đúng/ Sai thí sinh nên làm như sau:

 • Đọc kỹ bài đọc và câu hỏi 
 • Gạch chân từ khóa 
 • Tìm từ khóa trong bài để tìm thông tin. 
 • Đọc chọn lọc những câu chứa thông tin.
 • Lưu ý với dạng câu hỏi Trắc nghiệm: Các đáp án được đưa ra đều được đề cập đến trong bài, nhưng chỉ có một câu trả lời duy nhất. Những đáp án còn lại được gọi là thông tin gây nhiễu. 
 • Đối với phần thi Câu hỏi Trắc nghiệm thường có 4 loại: Hỏi về ý chính của bài/ cấu trúc của bài; Hỏi về chi tiết trong bài; Hỏi về từ vựng; Hỏi về thái độ/ mục đích của tác giả.

Câu hỏi Đọc tiếng Anh B1 dạng điền từ vào chỗ trống

Ví dụ: Bài tập điền từ

The school we went to when we were small _______________ a lot since we left twenty years ago.

 • A. changed
 • B. would change
 • C. has changed
 • A. changes

Trên đây là ví dụ về dạng bài điền từ vào chỗ trống. Đáp án trong câu là C. has changed – thời hiện tại hoàn thành, sử dụng dấu hiện “since” trong câu.

Bài đọc dạng này thường có độ dài khoảng 150 từ trong đó có 10 chỗ trống. Chọn trong số 15 từ cho sẵn các từ phù hợp để điền vào chỗ trống. Các bạn cần đọc toàn bộ nội dung; xác định sự liên kết giữa các câu, các đoạn; xem lại cấu trúc ngữ pháp của từng câu để có thể đưa ra đáp án đúng nhất. 

 • Xác định loại từ của 15 từ cho sẵn và nghĩa của chúng.
 • Điền những chỗ trống dễ lựa chọn nhất, còn những chỗ trống khó thì điền sau cùng. 
 • Đánh số vào những từ đã lựa chọn rồi để tránh nhầm lẫn với đáp án khác. 
 • Câu nào khó quá thì để cuối cùng và làm theo phương pháp loại trừ

Tham khảo bài tập đọc hiểu tiếng anh B1 mẫu dưới đây: 

George Lucas’s Star Wars changed the direction of American film with some of the most ingenious special effects contrived for movies of its time. Twenty-two months were spent on the special effects, including the six months needed to design the equipment and the more than 1,000 storyboards for the effects sequences.
A special computerized camera, called a Dykstraflex, was designed to give the illusion of real screen movement. This system, controlled by the camera operator, enabled him or her to pan, tilt, and track around the model, always keeping it in focus. The breakthrough was the camera’s ability to repeat the identical movements from shot to shot; thus the effects sequences could be built like a music track, layer upon layer. The illusion was complete: 10 none of the spaceships in Star Wars ever moved – only the camera did.
The star-field backdrop in space was made by punching holes in black plexiglass. More than 75 models were constructed, with astonishing detail work. On the rebel blockade runner artists built a tiny cockpit, all done to scale. The miniaturized laser canons were fully motorized to swivel and tilt by remote control. The light sabers were four-sided blades coated with 15 reflective aluminum, attached to a small motor. When rotated, they created a flashing light later enhanced by animation.

1. The word “some” in paragraph 1 refers to _____________.

 • A. American film
 • B. direction
 • C. movies
 • D. special effects

2. The word “they” in paragraph 3 refers to the _________________.

 • A. miniaturized laser cannons
 • B. artists
 • C. four-sided blades
 • D. seventy-five models

3. In paragraph 2, “this system” refers to _____________.

 • A. the creation of an illusion
 • B. screen movement
 • C. panning and tilting around a model
 • D. a special computerized camera

4. The word “it” in paragraph 2 refers to the ______________.

 • A. model
 • B. camera
 • C. focus
 • D. system

5. In paragraph 1, the word “contrived” could be best replaced with which of the following?

 • A. Discovered
 • B. Created
 • C. Performed
 • D. Utilized

Hy vọng sau bài “Giải Bài Tập Đọc Hiểu Tiếng Anh Trình Độ B1 Chi Tiết” bạn sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm làm bài cho bản thân. Chú trọng những lỗi sai thường gặp để có thể hoàn thành bài thi trọn vẹn nhé!

Bạn cũng có thể tham khảo nhiều bài giải hơn tại WebsiteFanpage chính thức của Nam Long tại đây!