Đề Luyện Nói Tiếng Anh B1 Topic: Trees

0
Share

Hôm nay cùng Nam Long luyện nói tiếng anh B1 với chủ đề Trees. Bạn cũng có thể tự luyện nói tại nhà. Để có thể tăng khả năng phản xạ cũng như từ vựng trước khi bước vào kì thi tiếng anh B1 nhé!

Do you like trees?

Oh yeah, I adore them, first if all, because they are stunning parts of our natural landscape and, secondly, because of their magical properties. I mean the fact that they clean the air, lower urban temperature and abate major noises, which I appreciate 

Ồ đúng rồi, tôi ngưỡng mộ chúng, trước hết là vì chúng là những phần tuyệt đẹp trong cảnh quan thiên nhiên của chúng ta và thứ hai là vì các đặc tính kỳ diệu của chúng. Ý tôi là thực tế là chúng làm sạch không khí, giảm nhiệt độ đô thị và giảm tiếng ồn lớn, điều mà tôi đánh giá cao

Would you like to live in a place that has lots of trees?

Of course, I would as trees not only make a great decoration outdoors but also let us breathe freely devouring carbon dioxide. They also keep areas cool by shading homes and streets, and quite helping buffer noise pollution. So, definitely yes!

Tất nhiên, tôi muốn vì cây cối không chỉ là vật trang trí tuyệt vời ngoài trời mà còn giúp chúng ta hít thở khí carbon dioxide một cách tự do. Chúng cũng giữ mát cho các khu vực bằng cách che nắng cho các ngôi nhà và đường phố, đồng thời giúp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn. Vì vậy, chắc chắn là có!

Do you think places with trees attract more visitors than places with few trees?

Definitely yes. Trees are stunning parts of natural landscape whose beauty appeals to many people. What is more, they create a comfortable atmosphere as they shade streets and help buffer noise pollution. 

Chắc chắn là có. Cây cối là một phần tuyệt đẹp của cảnh quan thiên nhiên có vẻ đẹp thu hút nhiều người. Ngoài ra, chúng còn tạo ra một bầu không khí thoải mái khi che mát đường phố và giúp giảm ô nhiễm tiếng ồn.

Do you like to go to a forest?

Oh yeah, I love it as a forest is the place where time, stress and anxiety don’t exist, which lets me relax and fill up with inspiration and energy. 

Ồ đúng rồi, tôi yêu nó vì khu rừng là nơi không tồn tại thời gian, căng thẳng và lo lắng, nơi giúp tôi thư giãn và tràn đầy cảm hứng và năng lượng.

Is there a forest near your hometown?

Well, there is one natural forest very close to my city and few urban forests inside the city. Thanks to them I always have a place to go to when I want to escape the hustle and bustle of everyday life.

Chà, có một khu rừng tự nhiên rất gần thành phố của tôi và một vài khu rừng đô thị bên trong thành phố. Nhờ có chúng mà tôi luôn có một nơi để tìm đến khi muốn thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống hàng ngày.

Where can one find trees of forest in your country?

Well, almost in any region of X and especially in the mountains in the western parts of the country. Fortunately, my country is full of trees and forest. 

Chà, hầu như ở bất kỳ vùng miền nào của X và đặc biệt là vùng núi ở phía tây của đất nước. May mắn thay, đất nước của tôi rất nhiều cây và rừng.

Did you ever climb trees when you were a child?

Well, it was one of my favorite pastime activities, actually, a great part of being a kid. I really enjoyed doing it. It made me very very happy.

Chà, đó thực sự là một trong những hoạt động tiêu khiển yêu thích của tôi, một phần tuyệt vời của thời thơ ấu. Tôi thực sự thích làm điều đó. Nó làm tôi rất rất hạnh phúc

Have you ever planted a tree?

Oh yeah, and not once I should say. I actually do it every spring on Earth Day, April 22 as it’s one of the most powerful and affordable ways, to my mind, to make a personal difference for the environment.

Ồ vâng, và không phải một lần tôi nên nói. Tôi thực sự làm điều đó vào mỗi mùa xuân vào Ngày Trái đất, ngày 22 tháng 4 vì theo tôi, đó là một trong những cách mạnh mẽ và hợp túi tiền nhất để tạo ra sự khác biệt cá nhân cho môi trường.