Cấu Trúc Đề Thi B1 Tiếng Anh, Thi Thử Có Đáp Án

0
Share

Đề thi chứng chỉ tiếng anh B1 sẽ như thế nào? Độ khó ra sao? Hãy cùng Nam Long tìm hiểu sâu hơn về đề thi tiếng anh B1 và cách làm bài ra sao nhé!

Đề thi tiếng anh B1 có mấy loại? Cấu trúc ra sao
Đề thi tiếng anh B1 có mấy loại? Cấu trúc ra sao

Cấu trúc đề thi tiếng anh B1

Đề thi tiếng anh B1 được chia thành rất nhiều dạng khác nhau. Vì có nhiều đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ. Tuy nhiên sẽ có một vài dạng phổ biến và được nhiều người biết đến đó là: đề thi B1 VStep, đề thi B1 châu âu và đề thi B1 tiếng anh sau đại học. Vậy cấu trúc cụ thể của từng dạng sẽ như thế nào? Nam Long sẽ giải đáp cho bạn ngay sau đây:

Cấu trúc đề thi B1 VStep

Các bài thi B1 Vstep đều có cấu trúc đầy đủ với 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết. Dùng để đánh giá năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 đến 5 (B1, B2, C1). Cụ thể đề sẽ có cấu trúc như sau:

Listening: 40 phút – 35 câu hỏi

 • Phần 1: Bạn sẽ được nghe 8 hướng dẫn, thông báo, cuộc họp ngắn và trả lời câu hỏi.
 • Phần 2: nghe 3 đoạn hội thoại về những chủ đề khác nhau. Mỗi cuộc hội thoại sẽ tương ứng với 4 câu hỏi. Sau đó bạn sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến đoạn hội thoại đó.
 • Phần 3: Thí sinh nghe 3 bài giảng, thời lượng khoảng 3 phút, mỗi bài có 5 câu hỏi.

Reading: 60 phút – 40 câu hỏi. Phần đọc dưới dạng câu trả lời trắc nghiệm, nội dung thi phần reading bao gồm 4 bài thi:

 • Phần 1: Bao gồm 10 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm. Ở phần này đề sẽ có 10 câu bỏ trống một từ. Và cho sẵn 4 đáp án A,B,C,D. Bạn sẽ phải vận dụng các kiến thức của mình để có thể lựa chọn đúng đáp án. Mỗi câu đúng tương ứng 1 điểm. 
 • Phần 2: Bao gồm 5 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm. Phần này sẽ xuất hiện dạng đọc 5 biển quảng cáo, biển báo, hoặc thông báo bằng hình ảnh. Dạng tiếp theo là đọc 5 đoạn mô tả ngắn sau đó lựa chọn ghép với các bức tranh tương ứng…(mỗi đáp án đúng, sẽ được 5 điểm)
 • Phần 3: Gồm 5 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm, phần này đọc hiểu với bài dài hơn và chọn đáp án trắc nghiệm.
 • Phần 4: Gồm 10 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm, thí sinh sẽ đọc bài với độ dài 150 từ với 10 chỗ trống. Bạn sẽ chọn 10 trong số 15 từ đã có để điền vào chỗ trống sao cho trùng khớp.

Writing: 60 phút, 2 bài luận.

 • Phần 1: Viết một bức thư/email dài khoảng 120 từ. Phần 1 chiếm 40% điểm bài thi viết.
 • Phần 2: Viết một bài luận khoảng 250 từ về một chủ đề nhất định. Thí sinh viết theo hiểu biết và ý kiến ​​của mình. Phần 2 chiếm 60% điểm bài thi viết.

Speaking: thời lượng 10-12 phút, 20 điểm

 • Phần 1 – Tương tác xã hội: Giám khảo sẽ đặt câu hỏi để thí sinh trả lời. Các câu hỏi thường gặp về thông tin cá nhân của ứng viên để kiểm tra các kỹ năng giao tiếp cơ bản.
 • Phần 2 – Thảo luận về các giải pháp: 1 trường hợp và 3 giải pháp được đưa ra. Thí sinh sẽ chọn giải pháp mà bạn nghĩ là tốt nhất và giải thích, đồng thời nhận xét 2 giải pháp còn lại.
 • Phần 3 – Phát triển chủ đề: Nói về một chủ đề nhất định, nêu quan điểm cá nhân của bạn và bảo vệ chủ đề đó.Giám khảo sẽ hỏi xoay quanh chủ đề đó và yêu cầu bạn giải thích.

Thi thử test trình độ ngay!

Đề thi tiếng anh B1 có mấy loại? Cấu trúc ra sao
Đề thi tiếng anh B1 có mấy loại? Cấu trúc ra sao

Đề thi B1 châu âu

Cấu trúc của bài thi tiếng Anh CEFR sẽ bao gồm 5 phần với thời gian làm bài là 100 phút:

 • Phần 1 – Ngữ pháp: Đề sẽ bao gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi sẽ có 5 lựa chọn với thời gian là 40 phút.
 • Phần 2 – Nghe: Bài thi nghe dài 20 phút và 12 câu hỏi trắc nghiệm. Đoạn ghi âm bài thi dài khoảng 3 phút.
 • Phần 3 – Đọc: Thí sinh sẽ có 9-12 câu hỏi trong phần này và có 20 phút để hoàn thành bài thi.
 • Phần 4 – Viết: Yêu cầu thí sinh trả lời một chủ đề trong vòng 15 phút.
 • Phần 5 – Nói: Thí sinh sẽ nhận câu hỏi theo chủ đề và hoàn thành bài thi trong vòng 5 phút.

Cấu trúc đề thi tiếng anh B1 sau đại học

Đề thi này sẽ áp dụng cho các đối tượng là: thạc sĩ, nghiên cứu sinh, sinh viên (theo TT05/2012/TT- BGDĐT). Đối với dạng đề thi tiếng anh B1 cao học, bạn cần đạt tối thiểu 50/100 và bài thi không dưới 30%. Để có thể thi đạt trình độ tiếng anh B1. 

Bài 1: Đọc & Viết – 90 phút. Điểm tối đa: 60 điểm/ 100 điểm

 • Đọc: 4 phần /20 câu hỏi (30 điểm)
 • Viết: 2 phần (30 điểm)

Bài 2: Nghe – 35 phút. Điểm tối đa: 20 điểm/ 100 điểm

Bài 3: Nói – Gồm 3 phần, thí sinh sẽ có 10 – 12 phút để trình bày. Điểm tối đa: 20 điểm/ 100 điểm

Đề thi tiếng anh B1 có mấy loại? Cấu trúc ra sao

Thi thử đề B1 tiếng anh có đáp án

B. READING

Time permitted: 60 mins

Number of question: 40

Directions: In this section you will read FOUR different passages. Each one is followed by 10 questions about it. For questions 1-40, you are to choose the best answer A,B,C or D, to each question. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Answer all questions following a passage on the basis of what is stated or implied in that passage. 

You have 60 minutes to answer the question, including the time to transfer your answer to the answer sheet. 

PASSAGE 1 – question 1-10

A new study, conducted by scientists from Oxford University, the Chinese Academy of Medical Sciences and the Chinese Center for Disease Control, has warned that a third of all men currently under the age of 20 in China will eventually die prematurely if they do not give up smoking.

The research, published in The Lancet medical journal, says two-thirds of men in China now start to smoke before 20. Around half of those men will die from the habit, it concludes. 

In 2010, around one million people in China died from tobacco usage. But researchers say that if current trends continue, that will double to two million people -mostly men-dying every year by 2030, making it a “growing epidemic of premature death”.

But co-author Richard Peto said there was hope – if people can be persuaded to quit. “The key to avoid this huge wave of deaths is cessation, and if you are a young man, don’t start,” he said. 

In many parts of China, meals often fit a comfortable pattern. After putting down their chopsticks, men commonly push their chairs back from the table and light cigarettes. No wonder China has struggled to impose a smoking ban in public places. Here, relationships are often built amid clouds of smoke. 

Expensive brands of cigarettes, often decorated with gold detailing on the cartoons, are given as gifts. And dictionary brands are affordable to all but the very poor, costing just 2.5 yuan ($0.4; £0.25) a pack. 

In a country where smoking is so ingrained in daily life, few understand the harmful effects of tobacco use. According to the World Health Organization (WHO), only 25% of Chinese adults can list the specific health hazards of smoking, from lung cancer to heart disease.

Perhaps it should come as no surprise, then, that only 10% of Chinese smokers quit by choice. Instead, most are forced to give up their cigarettes because they’re too sick to continue. 

While smoking rates have fallen in developed countries – to less than one in five in the US – they have risen in China, as cigarettes have become more available and consumers richer. 

Authorities have shown concern over the rise, with Beijing even introducing a public smoking ban. But efforts have been hampered by the habit’s popularity., and its usefulness as a source of tax – the government collects about yuan (£44 billion, $67 billion) in tobacco taxes each year. 

Globally, tobacco kills up to half of its users, according to the World Health Organization. 

1 How many Chinese men start to smoke before the age of 20?

A. One-third B. Two-thirds C. Half D. All of them.

2.  What does the word “those men” in paragraph 2 refer to?

A.Men who smoke under the age of 20 C. Men who give up smoking

B. Men who smoke above the age D. Men who smoke in public

3. By 2020, how many men in China may die smoking every year?

A.One million B. Two million C. Three million D. Four million

4. In many areas of China, when do men usually smoke?

A.Before a meal C. Before they go to sleep

B. After a meal D. when they get up

5. According to WHO, only_________ of Chinese adults can list bad effects of smoking

A.One-third B. One-fourth C. One-third D. A half

6. “Beijing” refers to…….

A.China C. The Chinese government

B. The city of Beijing D. People who live in Beijing

7. What is Richard Peto’s attitude toward smoking in China?

A. He doesn’t believe that people will give up smoking

B. He is disappointed with the Chinese government

C. He thinks that people possibly stop smoking if they see reasons.

D. He is sure about the rise of future deaths in China.

8. Which of the following words does the word “hamper” have closest meaning to?

A. Basket B. Assist C. Prohibit D. Restrict

9. What is the writer’s purpose?

A. To argue over smoking policy in China

B. He is disappointed with the Chinese government

C. He thinks that people possibly stop smoking if they see reasons. 

D. To report the result of a research paper

10. What does the writer imply about the Chinese government?

A. They do not want to stop people from smoking

B. They have tried to stop people from smoking in public but with little success.

C. They have tried to close tobacco companies.

D. They do not care about smoking

Ôn thi B1 tiếng anh tại Hồ Chí Minh cấp tốc – Nam Long Education

Với hơn 10 năm kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ tiếng anh B1. Nam Long Education đã trở thành thương hiệu đứng vững trong thị trường giáo dục. Minh chứng qua kết quả của hàng ngàn thí sinh thi đạt, rất nhiều khóa học chất lượng đã được mở ra. Ngoài ra, Nam Long đã và đang hợp tác với rất nhiều đơn vị uy tín có thể kể đến như: ĐH Văn Lang, ĐH Sư Phạm, ĐH Ngân Hàng,…

Cam kết bảo đảm đầu ra trong thời gian sớm nhất. Cùng với lịch học linh hoạt với thời gian của học viên. Tạo điều kiện tốt nhất cho học viên. 

Tài liệu học tập được cập nhật mới hoàn toàn qua những buổi học. Bạn cũng có thể tìm tài liệu qua WebsiteFanpage chính thức của Nam Long. 

Để đăng ký tư vấn và làm bài thi thử, liên hệ ngay: 0981.819.079 (Thầy Phương)