Bao lệ phí dự thi

Chính sách bảo đảm học viên được hướng dẫn đăng ký dự thi. Bao lệ phí thi đến khi đạt chứng chỉ. Thi hỏng hoàn phí 100% cả lệ phí thi.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.