Nam Long Education

Hướng dẫn chi tiết mô tả tranh trong tiếng anh

Hướng Dẫn Chi Tiết Mô Tả Tranh Bằng Tiếng Anh

0

Phần thi mô tả tranh bằng tiếng anh được đánh giá là khá khó. Vì để có thể diễn đạt để làm sao đối phương hiểu được nội dung bức tranh cần rất nhiều yếu tố. Nếu bạn chưa đủ tự tin để hoàn thành tốt phần thi mô tả...

Ngữ Pháp Tiếng Anh A2 Cực Chuẩn

Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh A2 Chuẩn

0

Ngữ pháp và từ vựng là nền tảng quan trọng để bạn có thể hoàn thành tốt bài thi của mình. Dưới đây là các tài liệu tổng hợp cấu trúc ngữ pháp tiếng anh A2 được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên của Nam Long.  Các cấu trúc...