Nam Long Education

Luyện Writing B1 VStep Qua Bài Mẫu

Luyện Writing B1 VStep Qua Bài Mẫu

0

Bài luận tiếng Anh B1 thường có độ dài khoảng 250 từ với nhiều chủ đề khác nhau. Vậy làm sao để luyện Writing B1 hiệu quả? Những chủ đề thường xuất hiện trong bài thi là gì? Trong bài viết này Nam Long sẽ giải đáp và cập nhật...

So Sánh Trình Độ Tiếng Anh B1 Với Tiếng Anh B2

So Sánh Trình Độ Tiếng Anh B1 Với Tiếng Anh B2

0

Trình độ tiếng anh B1 khác với B2 như thế nào? Trình độ nào cao hơn? Đây là những câu hỏi mà Nam Long nhận được rất nhiều từ các anh chị học viên. Vậy làm sao để hiểu cho đúng? Đọc ngay bài viết dưới đây, những thông tin...